Skolhälsovård

Vår skolhälsovård sköts av Skolhälsan som är en del av Sollentunahälsan.

Skolhälsan

Skolhälsan etablerades 1997 och bedriver verksamhet i Storstockholms-området. Vi arbetar på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Inom Skolhälsan arbetar kompetenta och erfarna skolläkare och skolsköterskor. Vår ambition är att skapa en långsiktig relation med våra kunder genom att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ som samtidigt ger kontinuitet i skolhälsovården.

Vi iordningsställer ett rum på skolan för fungerande skolhälsovård som vi nyttjar då vi regelbundet kommer ut till skolan. Dokumentation sker elektroniskt i ett av Sveriges ledande och specialiserade dataprogram för skolhälsovård vilket ger maximal effektivitet. Skolsköterskan utför hälsokontroller och enklare sjukvård på skolan. Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Mellan våra besök och vid behov kan kontakt tas med skolsköterskan och skolläkaren. Vid behov knyts kontakt med skolpsykolog.

Vi erbjuder sjukvård för eleverna på vår mottagning i Sollentuna som en service till eleverna och deras familj. Detta står utanför skolans åtagande. Mottagningen är centralt belägen nära kommunikationer och centrum. Stora parkeringsytor finns i direkt anslutning till lokalerna.

Information om Skolhälsans vaccinationer och hälsokontroller finns här

Kontaktperson för Montessoriskolan Växthuset

Skolsköterska
Emma Lanstad
Telefon: 08-92 85 84