Värdegrundsarbetet Hjärta och Hjärna

Fred och förståelse var frågor som låg Maria Montessori varmt om hjärtat. Hon såg barnen som fredsbärare och det är något vi vill ta fasta på även i vår verksamhet. Vi vill att alla våra barn/elever ska känna solidaritet och empati för andra människor, både de som finns i barnets närhet men också för andra människor runt om i världen, genom att utgå från sitt eget agerande. Vårt värdegrundsarbete Hjärta och Hjärna är framtaget av elever, föräldrar och personal.

 

HJÄRTA - Jag mår bra!    

Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal

 

HJaerta2

Skapar gemenskap och delaktighet

Bemöter varandra på ett trevligt sätt

Låter alla få vara den de är

Skapar trygghet och tillit

 

 

 

HJÄRNA- Jag lär mig!       

Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal

Hjaerna

Tar ansvar för lärande

Skapar en bra arbetsmiljö

Informerar och tar del av information

Förbereder för lärande