Om skolan

Montessoriskolan Växthuset är en liten skola med små barngrupper och engagerad personal. Vår skol- och fritidsverksamhet är väl integrerade och all personal, från barnskötare till rektor, arbetar nära varandra för att sätta barnets utveckling och trygghet i centrum. Personaltätheten är hög och vi arbetar tillsammans i arbetslag.

För att nå bästa resultat i skolan har alla lärare relevant utbildning. Vi strävar också efter att all personal ska ha montessoriutbildning.

Bakom Montessoriskolan Växthuset står AHA Utbildning AB. Ägare Anna Berggren är montessoriutbildad lärare med mångårig erfarenhet av montessoriundervisning i såväl kommunal skola som friskola.

Fakta

  • Skolan startade höstterminen 2002.
  • 140 elever i åk F-6.
  • Undervisningen bedrivs i grupper med högst 24 barn i varje grupp.
  • Vi har en klass i varje årskurs.
  • En lärare är ansvarig för varje grupp och till varje grupp är dessutom en fritidspersonal kopplad.
  • Personalen består av 20 personer med olika kompetenser och befattningar, som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, kurator, socialpedagog och specialpedagog.