Fritidshem/Fritidsklubb

Fritids är en mycket viktig del av vår verksamhet och genomsyras även den av montessoripedagogiken.

På Växthuset finns tre avdelningar för fritidsverksamheten. En avdelning för F-1 och en avdelningen för åk 2 -3 på det nedre planet. Fritidsklubben för år 4-6 huserar på det övre planet.

Fritids för F-3 är öppna kl 6.30-17.30.

Fritidsklubb, för inskrivna elever i år 4 och 5, har öppet mellan klockan 13 - 17 under skoldagar och 9-17 under lovdagar.

På fritids finns möjlighet att delta i en mängd lustfyllda aktiviteter som att spela fotboll, baka, pyssla, måla, tälja, spela spel, leka detektiver och göra utflykter.