Fritidshem/Fritidsklubb

Fritids är en mycket viktig del av vår verksamhet och genomsyras även den av montessoripedagogiken.

På Växthuset finns två avdelningar för fritidsverksamheten. En avdelning för F-2 och en avdelning för åk 3-6.

Fritids för F-3 är öppna kl 6.30-17.30.

Fritidsklubb, för inskrivna elever i år 4-6 , har öppet mellan klockan 13 - 17 under skoldagar och 9-17 under lovdagar.

På fritids finns möjlighet att delta i en mängd lustfyllda aktiviteter som att spela fotboll, baka, pyssla, måla, tälja, spela spel, leka detektiver och göra utflykter. 

 Vi gör pedagogiska planeringar för fritidshemmet där vi utgår från det centrala innehållet för att erbjuda eleverna möjlighet att utveckla förmågorna som beskrivs i Lgr-22.