Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På montessoriskolan Växthuset välkomnar vi studenter som vill göra sin verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass eller åk 1-6, på våra förskolor finns också handledare för förskollärare. VFU är en viktig del i utbildningen och även våra verksamheter berikas av handledningen och studenternas arbeten. 

Hos oss finns både utbildade lärare och fritidspedagoger som i samarbete med Järfälla kommun tar emot studenter från högskolor och universitet i Stockholmsregionen. Vi erbjuder dig en utbildad handledare som stöttar dig, ger dig feedback och ger en samlad bedömning av din VFU-period. 

 

Om du har ytterligare frågor om VFU på Montessoriskolan Växthuset, ta kontakt med VFU - samordnare: Eva Ljungstedt