För vårdnadshavare

Här finns information som kan vara av intresse för dig som vårdnadshavare. Du hittar information om vad som händer under året, både i läsårsdatan och årets kalendarium. Under läsårsdata ser du när terminen startar och slutar samt studiedagar och övriga lovdagar. Här finns också information om var du kan vända dig om du behöver stöd i din roll som vårdnadshavare.