Elevhälsoteamet

Montessoriskolan Växthusets elevhälsoteam arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för elevernas välbefinnande och utgör som ett stöd för elevernas väg till utbildningens mål.

Elevhälsoteamets arbete styrs av rektor och i teamet ingår specialpedagog, kurator, socialpedagog och skolsköterska. Även skolpsykolog finns att tillgå när behov finns.