Montessoriskolan Växthusets mål läsåret 2021

Vår vision

Växthuset förskolor och skolor - att växa och blomstra i!

Alla barn och elever ska vara trygga, utvecklas maximalt utifrån sina unika förutsättningar och få utbildning av högsta kvalité.

 

Prioriterade mål/utvecklingsområden för förskoleklass, skola och fritidshem 20/21

Mål 1 : Att öka kunskapsresultaten 

 

Mål 2: Att öka kunskapen kring digitalisering