Montessoriskolan Växthusets mål läsåret 22/23

Vår vision

Växthuset förskolor och skolor - att växa och blomstra i!

Alla barn och elever ska vara trygga, utvecklas maximalt utifrån sina unika förutsättningar och få utbildning av högsta kvalité.

 

Prioriterade mål/utvecklingsområden för förskoleklass, skola och fritidshem 22/23

Mål: Fokus på lärande

 Med inriktning på: 

En lärorik, inspirerande och iordningsställd lärmiljö

En tydliggörande pedagogik

Ett förhållningssätt som är tydligt och som har höga ambitioner på eleverna

Ett kooperativt lärande

En formativ undervisning 

Ett språkutvecklande arbetssätt