Montessoriskolan Växthusets mål läsåret 23/24

Vår vision

Växthuset förskolor och skolor - att växa och blomstra i!

Alla barn och elever ska vara trygga, utvecklas maximalt utifrån sina unika förutsättningar och få utbildning av högsta kvalité.

 

Prioriterade mål/utvecklingsområden för förskoleklass, skola och fritidshem 23/24

Förbättra studieresultaten

–Undervisningen i läsförståelse

–Varierande undervisning som engagerar eleverna

–Eleverna tar mer ansvar för sitt lärande

Förbättra bemötandet

–Tydlighet kring regler och förväntningar

–Förebyggande arbete med tydliga strukturer

–Kooperativt lärande och samarbeten

–Nära samverkan med föräldrarna

–IBIS- utbildning för all personal ( Uppsala Universitet)